Ulubione firmy

Z nimi warto współpracować

Odrzucenie pozwu

Oddalenie powództwa

Oddalenie powództwa Istnieją zasadnicze różnice, jeśli chodzi o odrzucenie pozwu, a oddalenie powództwa. Ta pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy sprawa nie zostanie osądzona. Sąd odrzuca pozew w wypadku dostrzeżenia przeszkód, przez które nie jest w stanie merytorycznie rozstrzygnąć sprawy. Druga z wymienionych sytuacji mówimy wtedy, gdy żądanie zostanie odrzucone mimo prośby ze strony żądającego. Biorąc to pod uwagę, wyrażenie pozwu oznacza więc podkreślenie faktu, w którym sprawa zakończy się na etapie wstępnym i nie będzie dalej rozstrzygana.

Maciej Sawiński Kancelaria Adwokacka
Adres:
ul. Szlak 65/610a, 31-153 Kraków,
woj. małopolskie
Tel.: +48 79 104 14 29
http://adwokat-sawinski.pl
www.fotografia-koncertowa.pl © 2012